دیوار جمله ها
k.jpg
در موزه زنان آمریكا، دیواری وجود دارد كه نوشته هایی از زنان آمریكایی بر آن نقش بسته است. هزینه نگهداری این دیوار را یكی از بانك های امریكا تامین می كند.خواندن آنها خالی از لطف نخواهد بود.
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.